* อ่านก่อนครับ * เนื่องจาก Facebook ตั้งค่าวีดีโอใหม่ ดังนั้นเพื่อน ๆ คนไหนดูแล้ว
[ รู้สึกภาพไม่ชัด หรือ จอเล็กลงจากที่เคยดู " ให้กดปุ่ม HQ  บนวีดีโอขณะชม " นะจ้ะ ]EP.01 @ 1/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=452179906776 
EP.01 @ 2/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=452191366776
.
EP.02 @ 1/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=452247901776
EP.02 @ 2/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=452430531776
.
EP.03 @ 1/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=452442761776
EP.03 @ 2/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=452471196776
.
EP.04 @ 1/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=452472481776
EP.04 @ 2/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=452553041776
.
EP.05 @ 1/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=452562796776
EP.05 @ 2/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=452625356776
.
EP.06 @ 1/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=452651656776
EP.06 @ 2/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=452908496776
.
EP.07 @ 1/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=452928596776
EP.07 @ 2/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=452937551776

EP.08 @ 1/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=452948611776
EP.08 @ 2/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=453132586776
.
EP.09 @ 1/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=453132686776 
EP.09 @ 2/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=453247176776

EP.10 @ 1/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=453283661776  
EP.10 @ 2/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=453326261776
.
EP.11 @ 1/1 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=453541126776

EP.12 @ 1/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=475296646776
EP.12 @ 2/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=475296721776
.
EP.13 @ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=453643806776
EP.13 @ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=453672231776
EP.13 @ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=453706821776
EP.13 @ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=453713411776
.
EP.14 @ 1/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=453716611776
EP.14 @ 2/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=453747856776
.
EP.15 @ 1/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=453772026776
EP.15 @ 2/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=453799891776
.
EP.16 @ 1/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=477737791776
EP.16 @ 2/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=477761916776
.
EP.17 @ 1/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=458174536776
EP.17 @ 2/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=458200076776
.
EP.18 @ 1/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=477791811776
EP.18 @ 2/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=477828636776

EP.19 @ 1/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=465624226776
EP.19 @ 2/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=465624286776

EP.20 @ 1/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=468220411776
EP.20 @ 2/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=468245706776

EP.21 @ 1/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=482914841776
EP.21 @ 2/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=482914926776

EP.22 @ 1/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=479143106776
EP.22 @ 2/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=479162366776

EP.23 @ 1/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=482796256776
EP.23 @ 2/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=482796276776

EP.24 @ 1/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=485651191776
EP.24 @ 2/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=485651331776

EP.25 @ 1/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=487393021776
EP.25 @ 2/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=487403491776

EP.26 @ 1/3 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=494978626776
EP.26 @ 2/3 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=495017786776
EP.26 @ 3/3 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=495049236776
.
EP.27 @ 1/1 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=494956416776
.
EP.28 @ 1/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=499372921776
EP.28 @ 2/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=499372946776
.
29@ 1: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150090404091777
29@ 2: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150090822071777
.
30@ 1: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150093061916777
30@ 2: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150093061991777
.
31@ 1: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150096667281777
31@ 2: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150096667486777
.
32@ 1: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150100009546777
32@ 2: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150100009686777
.
33@ 1: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150103236586777
33@ 2: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150103236756777
.
34@ 1: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150107784391777
34@ 2: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150107784596777
.
35@ 1: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150113415141777
35@ 2: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150113415216777
.
36@ 1: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150118846111777
36@ 2: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150118846146777
.
37@ 1: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150123389201777
37@ 2: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150123492361777
Music Show  : http://www.facebook.com/video/video.php?v=493223381776
.
38@ 1: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150130556121777
38@ 2: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150130556156777
.
39@ 1: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150146705361777
39@ 2: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150146705376777
.
40@ 1: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150164851441777
40@ 2: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150164851496777
.
41@ 1: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150167896716777
.
42@ 1: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150173542491777
42@ 2: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150173598316777
.
43@ 1: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150179358346777
43@ 2: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150179397956777
.
44@ 1: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150183915841777
44@ 2: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150183916071777
.
45@ 1: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150190535131777
45@ 2: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150190568266777
.
46@ 1: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150201151816777
46@ 2: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150201152016777
.
47@ 1: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150207260261777
47@ 2: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150207275956777
.
48@ 1: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150214132676777
48@ 2: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150214478276777
.
49@ 1: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150219108016777
49@ 2: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150219190811777
.
50@ 1: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150223852131777
50@ 2: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150223924066777
.
EP.51 @ http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150228687961777
.
EP.52 @ http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150239499591777
.
EP.53 @ http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150245853086777
.
EP.54 @ http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150252302186777
.
EP.55 @ http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150261252716777
.
EP.56 @ http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150261320096777
.
EP.57 @ http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150268231196777 
.
EP.58 @ http://www.facebook.com/video/video.php?v=244101622278958
.
EP.59 @ http://www.facebook.com/video/video.php?v=268753916484715
.
EP.60 @ http://www.facebook.com/video/video.php?v=272135666146540
.
EP.61 @ http://www.facebook.com/video/video.php?v=276609005699206
.
EP.62 @ http://www.facebook.com/video/video.php?v=280921758601264
.
EP.63 @ http://www.facebook.com/video/video.php?v=283308311695942
.
64@ 1: http://www.facebook.com/video/video.php?v=287725741254199
64@ 2: http://www.facebook.com/video/video.php?v=287753444584762

-----------------------------------'๑'-  จบบริบูรณ์ -'๑'----------------------------------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[:: อ่านสักนิดเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน :: ]
ไฟล์ทั้งหมดนี้ ผมไม่ได้ทำซับไทยเองนะครับ .. ผมไม่มีทีมซับแต่อย่างใด
เว็บไหนไม่ห้าม เว็บไหนใจดี แจกฟรี  ผมก็นำมาส่งต่อความสุขแค่นั้นเองจ้ะ (=^_^=)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ติดตามข่าวและเรื่องราวสนุก ๆ ได้ที่ : http://www.youtube.com/user/KhuntoriaFc
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

edit @ 21 Sep 2011 11:50:32 by KhuntoriaFc

edit @ 21 Sep 2011 11:52:01 by KhuntoriaFc

Comment

smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????   ??????????????????
smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????

Tweet

thx ^^

#1 By loveyouchan (124.122.246.27) on 2011-07-06 20:18

LIKE!!!! THX จ้าquestion

#2 By Bio (115.87.7.250) on 2011-07-06 21:11

Thank you สำหรับซับไทยดีๆๆนะคะ

#3 By MinMin (101.109.31.236) on 2011-07-06 21:52

ขอให้จงเจริญ ...

#4 By (124.120.165.79) on 2011-07-06 21:58

Thank you

#5 By Soda (1.46.132.241) on 2011-07-06 22:49

ขอบคุณมากๆเลยค่ะ

#6 By Hyper_Hall (202.44.135.242) on 2011-07-07 09:28

Thank you so much

#7 By (223.204.160.160) on 2011-07-07 18:25

ขอบคุณนะคะconfused smile

#8 By sine (203.158.243.34) on 2011-07-08 00:58

ขอบคุณมากค่ะ

#9 By MTZ~SNSD (115.87.168.71) on 2011-07-08 19:46

ขอบคุณมากค่ะ สำหรับซับดีๆ

#10 By MTZ~SNSD (115.87.168.71) on 2011-07-08 19:48

ขอบใจจ้าbig smile

#11 By (183.89.28.51) on 2011-07-08 21:57

ชอบมว๊ากค่ะ > <

#12 By eiei (49.48.190.16) on 2011-07-09 08:22

สุดยอดดดดดดดดดดดดbig smile

#13 By phusit sirikhua (183.89.244.178) on 2011-07-09 21:57

รายการ come to play ดูได้ที่ไหนค่ะ เห็นเมื่อก่อนเคยมีค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ

#14 By (183.89.135.143) on 2011-07-11 12:03

10 กะโหลก

#15 By 555 (115.87.166.52) on 2011-07-11 12:48

*0*/

#16 By benzjaba (183.88.249.50) on 2011-07-11 15:41

Thanks ja :)

#17 By ป้าแอ๊นจ้า on 2011-07-11 20:23

ขอบคุณมากนะคะ

#18 By pong3baby (223.206.134.52) on 2011-07-12 01:17

ขอบคุณมากเลยนะค่ะ

ขอบคุณจิงๆๆ T^T

#19 By Funniiz (203.131.215.155) on 2011-07-12 02:33

ขอบคุณมากๆนะคะ

ปล. ตอน 39 พาร์ท 2 ดูไม่ได้อ่ะค่ะ

#20 By :: AngeL-FujoshIii :: on 2011-07-12 02:58

ขอบคุณนะค่ะbig smile

#21 By kati (124.120.71.27) on 2011-07-13 14:04

ไม่เอาตอน54มาลงแล้วหรอครับ UU

#22 By Pomme (125.24.159.57) on 2011-07-14 00:19

Thank you na ka cry

#23 By nadia (182.53.255.201) on 2011-07-14 18:39

#24 By (182.53.230.220) on 2011-07-14 18:58

ขอบคุนคร้าบบบบบ

#25 By (124.121.16.156) on 2011-07-14 21:25

นึกว่าคุณเอฟจะไม่ทำแล้วซะอีก

#26 By BowBo (58.8.6.122) on 2011-07-14 21:29

ขอบคุณนะคะ

#27 By (115.87.110.11) on 2011-07-15 06:34

ขอบคุณครับบบ

#28 By testo (124.122.38.154) on 2011-07-15 13:11

ขอบคุนนะแต่มาหลังๆทำไมผมเปิดดูไม่ได้ล่ะ ใครรู้บอกด้วยนะ

#29 By kim (118.172.168.10) on 2011-07-17 09:42

ขอบคุณมากครับคุณเอฟ ^^

#30 By DFRXD (223.205.1.207) on 2011-07-21 10:17

ขอบคุณ คับ

#31 By artist (223.206.192.254) on 2011-07-21 17:10

ขอบคุณมากๆนะ

#32 By ggg (125.24.149.122) on 2011-07-23 21:58

ขอบคูณมากที่แปรไห้เราดู

#33 By likit (49.48.94.140) on 2011-07-24 13:47

โอ๊ย อยากมีสามีอย่างนี้บ้าง

#34 By oum (110.169.178.172) on 2011-07-24 22:49

Ep.55 หายไปนะคะ ><

#35 By Taeo (202.12.97.118) on 2011-07-25 17:12

ep 55 ดูไม่ได้อ่ะค่ะembarrassed

#36 By pia :] (110.77.187.60) on 2011-07-25 18:20

น่ารักมากมายเลยค่ะ ขอบคุณมากมากค่ะ

#37 By Janissata Jiwbang (58.11.76.10) on 2011-07-25 23:59

ขอบคุณมากจริงๆ

#38 By vaivai (223.207.184.3) on 2011-07-26 11:56

ขอบคุรมากๆเลยค่ะ

#39 By annn (58.11.16.183) on 2011-07-26 14:21

ขอบคุนมากๆๆนะคะ

#40 By >__< (180.151.40.131) on 2011-07-30 16:33

อยากดูตอนที่57เร็วๆจังค่ะ

#41 By (49.49.95.4) on 2011-07-31 14:01

ชอบดู Khuntoria มาก ๆ หาตอนที่ 55 ซับไทยอยู่ค่ะ เพื่อเก็บไว้ค่ะ

#42 By ratima (58.9.143.1) on 2011-07-31 14:25

ขอบคุณค่ะ ชอบคู่นี้มาก : )' cry

#43 By Khuntoria (183.89.96.197) on 2011-08-03 17:50

ขอบคุณมากเลยสำหรับความสนุกที่นำมาให้ชมกัน

#44 By jootaotian (180.183.161.47) on 2011-08-03 21:43

ขอบคุณมากมายค่ะ

#45 By allcircle (58.8.32.232) on 2011-08-04 11:13

ขอบคุณค่ะ

#46 By (125.26.168.83) on 2011-08-07 19:14

double wink double wink double wink double wink

#47 By (115.87.167.248) on 2011-08-08 19:55

big smile big smile big smile big smile

#48 By 555 (115.87.167.248) on 2011-08-08 19:56

เย้้้ 58 มาแล้ว ขอบคุณมากเลยค๊าบบบบบบบบบบบบบบบ

#49 By art^^ (124.122.151.214) on 2011-08-11 12:17

ขอบคุณมากนะครับ^^big smile

#50 By top (110.168.181.173) on 2011-08-12 02:49