* อ่านก่อนครับ * เนื่องจาก Facebook ตั้งค่าวีดีโอใหม่ ดังนั้นเพื่อน ๆ คนไหนดูแล้ว
[ รู้สึกภาพไม่ชัด หรือ จอเล็กลงจากที่เคยดู " ให้กดปุ่ม HQ  บนวีดีโอขณะชม " นะจ้ะ ]EP.01 @ 1/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=452179906776 
EP.01 @ 2/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=452191366776
.
EP.02 @ 1/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=452247901776
EP.02 @ 2/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=452430531776
.
EP.03 @ 1/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=452442761776
EP.03 @ 2/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=452471196776
.
EP.04 @ 1/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=452472481776
EP.04 @ 2/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=452553041776
.
EP.05 @ 1/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=452562796776
EP.05 @ 2/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=452625356776
.
EP.06 @ 1/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=452651656776
EP.06 @ 2/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=452908496776
.
EP.07 @ 1/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=452928596776
EP.07 @ 2/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=452937551776

EP.08 @ 1/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=452948611776
EP.08 @ 2/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=453132586776
.
EP.09 @ 1/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=453132686776 
EP.09 @ 2/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=453247176776

EP.10 @ 1/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=453283661776  
EP.10 @ 2/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=453326261776
.
EP.11 @ 1/1 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=453541126776

EP.12 @ 1/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=475296646776
EP.12 @ 2/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=475296721776
.
EP.13 @ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=453643806776
EP.13 @ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=453672231776
EP.13 @ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=453706821776
EP.13 @ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=453713411776
.
EP.14 @ 1/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=453716611776
EP.14 @ 2/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=453747856776
.
EP.15 @ 1/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=453772026776
EP.15 @ 2/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=453799891776
.
EP.16 @ 1/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=477737791776
EP.16 @ 2/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=477761916776
.
EP.17 @ 1/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=458174536776
EP.17 @ 2/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=458200076776
.
EP.18 @ 1/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=477791811776
EP.18 @ 2/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=477828636776

EP.19 @ 1/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=465624226776
EP.19 @ 2/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=465624286776

EP.20 @ 1/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=468220411776
EP.20 @ 2/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=468245706776

EP.21 @ 1/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=482914841776
EP.21 @ 2/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=482914926776

EP.22 @ 1/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=479143106776
EP.22 @ 2/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=479162366776

EP.23 @ 1/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=482796256776
EP.23 @ 2/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=482796276776

EP.24 @ 1/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=485651191776
EP.24 @ 2/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=485651331776

EP.25 @ 1/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=487393021776
EP.25 @ 2/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=487403491776

EP.26 @ 1/3 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=494978626776
EP.26 @ 2/3 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=495017786776
EP.26 @ 3/3 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=495049236776
.
EP.27 @ 1/1 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=494956416776
.
EP.28 @ 1/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=499372921776
EP.28 @ 2/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=499372946776
.
29@ 1: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150090404091777
29@ 2: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150090822071777
.
30@ 1: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150093061916777
30@ 2: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150093061991777
.
31@ 1: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150096667281777
31@ 2: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150096667486777
.
32@ 1: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150100009546777
32@ 2: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150100009686777
.
33@ 1: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150103236586777
33@ 2: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150103236756777
.
34@ 1: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150107784391777
34@ 2: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150107784596777
.
35@ 1: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150113415141777
35@ 2: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150113415216777
.
36@ 1: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150118846111777
36@ 2: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150118846146777
.
37@ 1: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150123389201777
37@ 2: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150123492361777
Music Show  : http://www.facebook.com/video/video.php?v=493223381776
.
38@ 1: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150130556121777
38@ 2: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150130556156777
.
39@ 1: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150146705361777
39@ 2: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150146705376777
.
40@ 1: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150164851441777
40@ 2: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150164851496777
.
41@ 1: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150167896716777
.
42@ 1: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150173542491777
42@ 2: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150173598316777
.
43@ 1: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150179358346777
43@ 2: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150179397956777
.
44@ 1: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150183915841777
44@ 2: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150183916071777
.
45@ 1: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150190535131777
45@ 2: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150190568266777
.
46@ 1: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150201151816777
46@ 2: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150201152016777
.
47@ 1: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150207260261777
47@ 2: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150207275956777
.
48@ 1: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150214132676777
48@ 2: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150214478276777
.
49@ 1: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150219108016777
49@ 2: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150219190811777
.
50@ 1: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150223852131777
50@ 2: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150223924066777
.
EP.51 @ http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150228687961777
.
EP.52 @ http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150239499591777
.
EP.53 @ http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150245853086777
.
EP.54 @ http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150252302186777
.
EP.55 @ http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150261252716777
.
EP.56 @ http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150261320096777
.
EP.57 @ http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150268231196777 
.
EP.58 @ http://www.facebook.com/video/video.php?v=244101622278958
.
EP.59 @ http://www.facebook.com/video/video.php?v=268753916484715
.
EP.60 @ http://www.facebook.com/video/video.php?v=272135666146540
.
EP.61 @ http://www.facebook.com/video/video.php?v=276609005699206
.
EP.62 @ http://www.facebook.com/video/video.php?v=280921758601264
.
EP.63 @ http://www.facebook.com/video/video.php?v=283308311695942
.
64@ 1: http://www.facebook.com/video/video.php?v=287725741254199
64@ 2: http://www.facebook.com/video/video.php?v=287753444584762

-----------------------------------'๑'-  จบบริบูรณ์ -'๑'----------------------------------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[:: อ่านสักนิดเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน :: ]
ไฟล์ทั้งหมดนี้ ผมไม่ได้ทำซับไทยเองนะครับ .. ผมไม่มีทีมซับแต่อย่างใด
เว็บไหนไม่ห้าม เว็บไหนใจดี แจกฟรี  ผมก็นำมาส่งต่อความสุขแค่นั้นเองจ้ะ (=^_^=)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ติดตามข่าวและเรื่องราวสนุก ๆ ได้ที่ : http://www.youtube.com/user/KhuntoriaFc
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

edit @ 21 Sep 2011 11:50:32 by KhuntoriaFc

edit @ 21 Sep 2011 11:52:01 by KhuntoriaFc

Comment

Comment:

Tweet

#199 By (124.122.175.135|124.122.175.135) on 2014-09-12 15:58

ขอบคุณนะครับ ชมจบจนได้ น้ำตาไหลเป็นปึ๊บแล้ววว

#198 By Oniuo (183.89.191.225|183.89.191.225) on 2014-09-10 00:22

#197 By (189.13.126.52|178.63.0.194, 189.13.126.52) on 2014-05-13 19:49

#196 By (186.0.208.135|148.251.92.48, 186.0.208.135) on 2014-05-06 04:31

#195 By (186.0.208.135|148.251.92.48, 186.0.208.135) on 2014-05-06 04:29

#194 By (186.0.208.135|148.251.92.48, 186.0.208.135) on 2014-05-06 04:28

ขอบคุณ ทุกท่าน จ๊าาdouble wink

#193 By (124.120.102.228|124.120.102.228) on 2014-05-01 22:43

#192 By (144.76.184.51|178.63.0.194, 144.76.184.51) on 2014-05-01 06:04

#191 By (144.76.184.51|178.63.0.194, 144.76.184.51) on 2014-05-01 06:01

#190 By (61.90.17.65|61.90.17.65) on 2014-04-20 11:30

#189 By (144.76.237.15|144.76.237.15) on 2014-04-18 09:05

#188 By (188.163.36.33|188.163.36.33) on 2014-04-17 08:02

ep 26,27,28  ดูไม่ได้แล้วอ่ะครับ T^T

#181 By princeppk (110.171.193.51) on 2013-10-10 20:35

http://mwave.interest.me/enewsworld/article/39216 喜歡KhunToria維尼夫婦的投票~~到6/30而已喔!!

#180 By like KHUNTORIA (103.7.57.18|122.100.91.86) on 2013-06-29 14:31

thank you for sub thi ^^

#179 By tuck (103.7.57.18|118.172.191.226) on 2013-05-07 10:00

ขอบคุณฮ่ะะะะ

#178 By Tienkhai on 2013-04-25 06:02

ขอบคุณค่ะ ชอบเรื่องนี้มาก

#177 By nancy (103.7.57.18|124.120.71.239) on 2013-04-12 13:51

AVOQ5I <a href="http://insesjdnltfq.com/">insesjdnltfq</a>, qscycwxnwqpp, [link=http://rcwuzwduaxjb.com/]rcwuzwduaxjb[/link], http://mbawupfopies.com/

#176 By GMTpLLBsTX (103.7.57.18|46.98.114.40) on 2013-03-26 23:29

EuAyzj <a href="http://sqhxasuyccis.com/">sqhxasuyccis</a>, wnovzckgpdyt, [link=http://frvvygrnohxv.com/]frvvygrnohxv[/link], http://tsgwobcdubjr.com/

#175 By TieDmoAL (103.7.57.18|46.21.144.176) on 2013-02-05 02:57

HVoerU <a href="http://slvgrgshzimk.com/">slvgrgshzimk</a>, scdmfmrhhzpb, [link=http://gzmervkfoyxc.com/]gzmervkfoyxc[/link], http://vmwqbzhakpxo.com/

#174 By QLObEgPrdZF (103.7.57.18|46.21.144.176) on 2013-02-05 00:22

3ccVPp <a href="http://shcxmequlwry.com/">shcxmequlwry</a>, pobzpmxcypsx, [link=http://idrqbccemzrx.com/]idrqbccemzrx[/link], http://nxkvassxnkkq.com/

#173 By KeqMNyWFrlimbzx (103.7.57.18|46.21.144.176) on 2013-02-04 20:04

nUOptS <a href="http://bkgitgbitrmk.com/">bkgitgbitrmk</a>, zydmmjmwwtkc, [link=http://xowfwwotticb.com/]xowfwwotticb[/link], http://dmvzezzvdzqh.com/

#172 By RbVxdEHFTHgUlFUPmX (103.7.57.18|46.21.144.176) on 2013-02-04 17:29

2013 ก็ยังกลับมาดูลืมความประทับใจของคู่นี้ไม่ลงจริงๆ

#171 By BeeBle (103.7.57.18|58.9.79.124) on 2013-02-03 15:09

along with others featured in the Nordic Fashion Biennale 2011..

#170 By beats by dre (103.7.57.18|106.186.20.176) on 2013-01-30 15:01

ขอบคุณมากค่า

#169 By Mint (103.7.57.18|49.49.27.113) on 2012-12-31 17:38

confused smile ขอบคุณค้า

#168 By patcy (103.7.57.18|101.108.20.21) on 2012-12-26 16:06

1pPWse <a href="http://scxwbkawcywh.com/">scxwbkawcywh</a>, qlkyqmuvoede, [link=http://wfuklshowtzg.com/]wfuklshowtzg[/link], http://bvjnooypuwju.com/

#167 By NPRbrogY (103.7.57.18|46.21.144.52) on 2012-12-03 19:11

uP4vvM <a href="http://rpjvzuzlxofs.com/">rpjvzuzlxofs</a>, cpgbrhbyvnso, [link=http://ugwxvqdzmoej.com/]ugwxvqdzmoej[/link], http://ovtlvztefzlm.com/

#166 By qHvLdLCDxskBAUNvgd (103.7.57.18|46.21.144.52) on 2012-11-30 04:03

O8zDHI <a href="http://ylzzjajiyqvg.com/">ylzzjajiyqvg</a>, dhmrvnkbbxnu, [link=http://facaxhtjjvjh.com/]facaxhtjjvjh[/link], http://hvlyylsrftqg.com/

#165 By kJrCIRjWuhiIgQjzpB (103.7.57.18|46.21.144.52) on 2012-11-29 18:55

w2VtT5 <a href="http://tgofsyripwga.com/">tgofsyripwga</a>, iahkxzfylrof, [link=http://pqxieyyeiwry.com/]pqxieyyeiwry[/link], http://pxczfhpyiyjf.com/

#164 By OUhNtpsBWXDsUYd (103.7.57.18|46.21.144.176) on 2012-11-28 21:01

f8v3Ou <a href="http://zuvammyhwvcc.com/">zuvammyhwvcc</a>, lxukrxowygfs, [link=http://vagrbbknemsw.com/]vagrbbknemsw[/link], http://hmiwrhhqlmoa.com/

#163 By PelKekDi (103.7.57.18|46.21.144.176) on 2012-11-28 04:10

EIWeXm <a href="http://tksruphedfot.com/">tksruphedfot</a>, dpqgjxcrujse, [link=http://rqzvgrqvlklb.com/]rqzvgrqvlklb[/link], http://gkflmsjztpex.com/

#162 By wqVBSFDOmzEhTT (103.7.57.18|46.21.144.176) on 2012-11-24 16:27

x6ctnX <a href="http://qhnifketbevb.com/">qhnifketbevb</a>, fojqjinannvr, [link=http://atqaaedflgle.com/]atqaaedflgle[/link], http://zfrrqtxhfrdw.com/

#161 By ozstCOGTUMaNKwHKrH (103.7.57.18|46.21.144.176) on 2012-11-24 11:04

pFj50z <a href="http://ixyywilkzbru.com/">ixyywilkzbru</a>, ovetwzeflqwq, [link=http://evbvdivujomm.com/]evbvdivujomm[/link], http://catmidscyays.com/

#160 By mBzxuaOq (103.7.57.18|46.21.144.176) on 2012-11-24 09:32

r1Q8jj <a href="http://wxyvvgbqozwo.com/">wxyvvgbqozwo</a>, juwcmluxmoov, [link=http://ortaybmzpfuk.com/]ortaybmzpfuk[/link], http://wrxigxfiflwk.com/

#159 By eOiknEUYhaNgrkDtgN (103.7.57.18|46.21.144.176) on 2012-11-24 04:16

9hczuJ <a href="http://sbevpbelqzqj.com/">sbevpbelqzqj</a>, ssooppfqrfls, [link=http://zuyuuzprksat.com/]zuyuuzprksat[/link], http://pwpujpudfrsb.com/

#158 By kfjphFRwiyYOhXzb (103.7.57.18|46.21.144.176) on 2012-11-24 02:46

po8mxv <a href="http://uuwzjcfjltcp.com/">uuwzjcfjltcp</a>, avrmmzplnyja, [link=http://zbsawzvdxojo.com/]zbsawzvdxojo[/link], http://ztxkldrqdbav.com/

#157 By CSJjMYQHJd (103.7.57.18|46.21.144.176) on 2012-11-23 21:17

2uE8g3 <a href="http://zdcqhwbljfzd.com/">zdcqhwbljfzd</a>, ngctrorkrkjc, [link=http://jymhkgkbfudp.com/]jymhkgkbfudp[/link], http://lmsrsjxkuvej.com/

#156 By revwnhyulkmMhlmGx (103.7.57.18|46.21.144.176) on 2012-11-23 19:51

wvqWql <a href="http://bigizvvjlksv.com/">bigizvvjlksv</a>, tjuxyhbfsjeg, [link=http://ncyqthxwccvz.com/]ncyqthxwccvz[/link], http://poksvaoskexc.com/

#155 By POBcsdnAlPtiEfK (103.7.57.18|46.21.144.176) on 2012-11-23 12:58

cqFqQJ <a href="http://wlbdrneevjsx.com/">wlbdrneevjsx</a>, nzszefokvavm, [link=http://rgutuxqiegdq.com/]rgutuxqiegdq[/link], http://abyflypozmhr.com/

#154 By nKZpePKmAhifcgwTl (103.7.57.18|46.21.144.176) on 2012-11-22 19:39

ขอบคุณค่ะcry

#153 By สู้ๆ (103.7.57.18|124.122.132.130) on 2012-11-20 10:41

cio44M <a href="http://kbqcscpepgmu.com/">kbqcscpepgmu</a>, sttmekqkiuqj, [link=http://pqmrottqmcco.com/]pqmrottqmcco[/link], http://xnxidljjmmmq.com/

#152 By tUGoyIKHQuwLrGqE (103.7.57.18|46.21.144.176) on 2012-11-13 03:03

2MhL9Z <a href="http://yrrhvvtzyctq.com/">yrrhvvtzyctq</a>, ohcmmckliviz, [link=http://yxbhdjdjpurz.com/]yxbhdjdjpurz[/link], http://taggzkfgexae.com/

#151 By KzTMTXxpFjMKgrXOAGA (103.7.57.18|46.21.144.176) on 2012-11-13 01:36