* อ่านก่อนครับ * เนื่องจาก Facebook ตั้งค่าวีดีโอใหม่ ดังนั้นเพื่อน ๆ คนไหนดูแล้ว
[ รู้สึกภาพไม่ชัด หรือ จอเล็กลงจากที่เคยดู " ให้กดปุ่ม HQ  บนวีดีโอขณะชม " นะจ้ะ ]EP.01 @ 1/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=452179906776 
EP.01 @ 2/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=452191366776
.
EP.02 @ 1/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=452247901776
EP.02 @ 2/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=452430531776
.
EP.03 @ 1/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=452442761776
EP.03 @ 2/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=452471196776
.
EP.04 @ 1/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=452472481776
EP.04 @ 2/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=452553041776
.
EP.05 @ 1/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=452562796776
EP.05 @ 2/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=452625356776
.
EP.06 @ 1/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=452651656776
EP.06 @ 2/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=452908496776
.
EP.07 @ 1/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=452928596776
EP.07 @ 2/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=452937551776

EP.08 @ 1/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=452948611776
EP.08 @ 2/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=453132586776
.
EP.09 @ 1/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=453132686776 
EP.09 @ 2/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=453247176776

EP.10 @ 1/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=453283661776  
EP.10 @ 2/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=453326261776
.
EP.11 @ 1/1 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=453541126776

EP.12 @ 1/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=475296646776
EP.12 @ 2/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=475296721776
.
EP.13 @ 1/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=453643806776
EP.13 @ 2/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=453672231776
EP.13 @ 3/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=453706821776
EP.13 @ 4/4 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=453713411776
.
EP.14 @ 1/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=453716611776
EP.14 @ 2/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=453747856776
.
EP.15 @ 1/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=453772026776
EP.15 @ 2/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=453799891776
.
EP.16 @ 1/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=477737791776
EP.16 @ 2/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=477761916776
.
EP.17 @ 1/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=458174536776
EP.17 @ 2/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=458200076776
.
EP.18 @ 1/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=477791811776
EP.18 @ 2/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=477828636776

EP.19 @ 1/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=465624226776
EP.19 @ 2/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=465624286776

EP.20 @ 1/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=468220411776
EP.20 @ 2/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=468245706776

EP.21 @ 1/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=482914841776
EP.21 @ 2/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=482914926776

EP.22 @ 1/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=479143106776
EP.22 @ 2/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=479162366776

EP.23 @ 1/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=482796256776
EP.23 @ 2/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=482796276776

EP.24 @ 1/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=485651191776
EP.24 @ 2/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=485651331776

EP.25 @ 1/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=487393021776
EP.25 @ 2/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=487403491776

EP.26 @ 1/3 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=494978626776
EP.26 @ 2/3 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=495017786776
EP.26 @ 3/3 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=495049236776
.
EP.27 @ 1/1 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=494956416776
.
EP.28 @ 1/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=499372921776
EP.28 @ 2/2 : http://www.facebook.com/video/video.php?v=499372946776
.
29@ 1: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150090404091777
29@ 2: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150090822071777
.
30@ 1: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150093061916777
30@ 2: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150093061991777
.
31@ 1: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150096667281777
31@ 2: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150096667486777
.
32@ 1: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150100009546777
32@ 2: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150100009686777
.
33@ 1: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150103236586777
33@ 2: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150103236756777
.
34@ 1: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150107784391777
34@ 2: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150107784596777
.
35@ 1: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150113415141777
35@ 2: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150113415216777
.
36@ 1: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150118846111777
36@ 2: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150118846146777
.
37@ 1: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150123389201777
37@ 2: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150123492361777
Music Show  : http://www.facebook.com/video/video.php?v=493223381776
.
38@ 1: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150130556121777
38@ 2: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150130556156777
.
39@ 1: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150146705361777
39@ 2: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150146705376777
.
40@ 1: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150164851441777
40@ 2: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150164851496777
.
41@ 1: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150167896716777
.
42@ 1: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150173542491777
42@ 2: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150173598316777
.
43@ 1: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150179358346777
43@ 2: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150179397956777
.
44@ 1: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150183915841777
44@ 2: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150183916071777
.
45@ 1: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150190535131777
45@ 2: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150190568266777
.
46@ 1: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150201151816777
46@ 2: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150201152016777
.
47@ 1: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150207260261777
47@ 2: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150207275956777
.
48@ 1: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150214132676777
48@ 2: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150214478276777
.
49@ 1: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150219108016777
49@ 2: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150219190811777
.
50@ 1: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150223852131777
50@ 2: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150223924066777
.
EP.51 @ http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150228687961777
.
EP.52 @ http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150239499591777
.
EP.53 @ http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150245853086777
.
EP.54 @ http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150252302186777
.
EP.55 @ http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150261252716777
.
EP.56 @ http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150261320096777
.
EP.57 @ http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150268231196777 
.
EP.58 @ http://www.facebook.com/video/video.php?v=244101622278958
.
EP.59 @ http://www.facebook.com/video/video.php?v=268753916484715
.
EP.60 @ http://www.facebook.com/video/video.php?v=272135666146540
.
EP.61 @ http://www.facebook.com/video/video.php?v=276609005699206
.
EP.62 @ http://www.facebook.com/video/video.php?v=280921758601264
.
EP.63 @ http://www.facebook.com/video/video.php?v=283308311695942
.
64@ 1: http://www.facebook.com/video/video.php?v=287725741254199
64@ 2: http://www.facebook.com/video/video.php?v=287753444584762

-----------------------------------'๑'-  จบบริบูรณ์ -'๑'----------------------------------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[:: อ่านสักนิดเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน :: ]
ไฟล์ทั้งหมดนี้ ผมไม่ได้ทำซับไทยเองนะครับ .. ผมไม่มีทีมซับแต่อย่างใด
เว็บไหนไม่ห้าม เว็บไหนใจดี แจกฟรี  ผมก็นำมาส่งต่อความสุขแค่นั้นเองจ้ะ (=^_^=)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ติดตามข่าวและเรื่องราวสนุก ๆ ได้ที่ : http://www.youtube.com/user/KhuntoriaFc
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

edit @ 21 Sep 2011 11:50:32 by KhuntoriaFc

edit @ 21 Sep 2011 11:52:01 by KhuntoriaFc